Chiến tranh Đông Dương (định hướng)

Chiến tranh Đông Dương là một loạt các xung đột quân sự diễn ra tại Đông Dương trong thế kỷ 20 bởi các lực lượng cộng sản Đông Dương (chủ yếu là cộng sản Việt Nam) chống lại các đối thủ. Các cuộc chiến này bao gồm:

Tham khảo sửa

  • Vu, Tuong (2019). “In the Service of World Revolution: Vietnamese Communists' Radical Ambitions through the Three Indochina Wars”. Journal of Cold War Studies. 21 (4): 4–30. doi:10.1162/jcws_a_00905.
  • Asselin, Pierre (2023). “The Indochinese Communist Party's Unfinished Revolution of 1945 and the Origins of Vietnam's 30-Year Civil War”. Journal of Cold War Studies. 25 (1): 4–45. doi:10.1162/jcws_a_01120.