Chiến tranh Afghanistan-Anh

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Chiến tranh Anh-Afghanistan)

Chiến tranh Afghanistan-Anh có thể là:

Xem thêmSửa đổi