Chiến tranh Anh–Iraq

(Đổi hướng từ Chiến tranh Anh-Iraq)

Chiến tranh Anh - Iraq (2 -31 tháng 5, 1941) là một chiến dịch quân sự tiến hành bởi Anh quốc chống chính phủ nổi dậy của Rashid Ali tại Vương quốc Iraq trong Thế chiến hai. Kết quả của chiến dịch là sự tái chiếm Iraq bởi Đế quốc Anh và sự trở lại quyền lực của Nhiếp chính vương từng bị trục xuất khỏi Iraq, Hoàng thân 'Abd al-Ilah

Chiến tranh Anh - Iraq
Một phần của Mặt trận Địa Trung Hải và Trung Đông trong Chiến tranh thế giới thứ hai
Thời gian2-31 tháng 5, 1941
Địa điểm
Kết quả

Khối Đồng minh chiến thắng

Tham chiến
 Anh Quốc
Vương quốc Iraq phe trung thành với Abd al-llah
 Iraq
 Đức
Ý Ý
Chỉ huy và lãnh đạo
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Claude Auchinleck
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Archibald Wavell
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Edward Quinan
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland William Fraser

Tham khảo sửa

Xem thêm sửa