Chiến tranh Mithridates lần thứ ba

Chiến tranh Mithridatic lần III (73-63 TCN) là cuộc chiến tranh cuối cùng và dài nhất trong chiến tranh Mithridatic. Nổ ra giữa Mithridates VI của Pontus và đồng minh của ông với người La Mã. Kết thúc chiến tranh là thất bại của Mithridates và kết thúc mối đe dọa từ vương quốc Pontus và kết quả là Vương quốc Armenia trở thành chư hầu của La Mã.

Chiến tranh Mithridatic lần III
Một phần của Chiến tranh Mithridatic
Thời gian7367 TCN
Địa điểm
Kết quả Chiến thắng của La Mã
Thay đổi
lãnh thổ
Pontus và Syria trở thành tỉnh của La mã. Armenia và Judea trở thành các quốc gia phụ thuộc La Mã
Tham chiến
Cộng hòa La mã,
Bithynia
Vương quốc Pontus,
Vương quốc Armenia
Chỉ huy và lãnh đạo
Lucullus,
Pompey
Mithridates VI của Pontus,
Tigranes Đại đế

Trước chiến tranhSửa đổi

Thời kì giữa của lần II và lần III của cuộc chién tranh Mithridatic được thảo luận under the Second Mithridatic War of 83-81 TCN, which was comparatively brief. Nó có thể được xem là làm sao mà cuộc chiến tranh kéo dài như vậy có thể tiếp tục tù cuộc chiến tranh Mithridatic lần thứ nhất và đặc biệt là liên minh giữa Mithridates VISertorius.

Ngày bắt đầu cuộc chiến Mithridatic lần IIISửa đổi

Tham khảoSửa đổi