Chiến tranh Nga–Ba Tư

trang định hướng Wikimedia

Chiến tranh Ba Tư-Nga là một loại các cuộc chiến diễn ra giữa Đế quốc NgaBa Tư vào thế kỷ 18 và 19, những cuộc chiến quan trọng nhất là: