Mở trình đơn chính

Chiến tranh Nga-Thổ Nhĩ Kỳ

trang định hướng Wikimedia
Quân Nga tấn công pháo đài Ochakov, quân Thổ Ottoman đại bại (1788).

Những cuộc chiến tranh Nga-Thổ Nhĩ Kỳ là một loạt những cuộc chiến tranh của nước Nga Sa hoàng (sau năm 1721 trở thành Đế quốc Nga) chống lại Đế quốc Ottoman của người Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là những cuộc chiến tranh lâu dài nhất trong lịch sử châu Âu. Xem thêm: Lịch sử những cuộc chiến tranh Nga-Thổ Nhĩ Kỳ.

Tên gọi Kết quả
1 Chiến tranh Nga-Thổ Nhĩ Kỳ (1568–1570) Nước Nga Sa hoàng chiến thắng
2 Chiến tranh Nga-Thổ Nhĩ Kỳ (1571–1572) Đế quốc Ottoman chiến thắng trong vụ thiêu cháy Moskva (1571)
Nước Nga Sa hoàng chiến thắng trong trận Molodi (1572)
3 Chiến tranh Nga-Thổ Nhĩ Kỳ (1676–1681) Đế quốc Ottoman chiến thắng
4 Chiến tranh Nga-Thổ Nhĩ Kỳ (1686–1700) Nước Nga Sa hoàng chiến thắng
5 Chiến tranh Nga-Thổ Nhĩ Kỳ (1710–1711) Đế quốc Ottoman chiến thắng
6 Chiến tranh Nga-Thổ Nhĩ Kỳ (1735–1739) Đế quốc Ottoman chiến thắng
7 Chiến tranh Nga-Thổ Nhĩ Kỳ (1768–1774) Đế quốc Nga chiến thắng
8 Chiến tranh Nga-Thổ Nhĩ Kỳ (1787–1792) Đế quốc Nga chiến thắng
9 Chiến tranh Nga-Thổ Nhĩ Kỳ (1806–1812) Đế quốc Nga chiến thắng
10 Chiến tranh giành độc lập Hy Lạp
Chiến tranh Nga-Thổ Nhĩ Kỳ (1828–1829)
Đế quốc Nga chiến thắng
11 Chiến tranh Nga-Thổ Nhĩ Kỳ (1853–1856) Liên minh Anh - Ottoman - Pháp - Sardinia chiến thắng
12 Chiến tranh Nga-Thổ Nhĩ Kỳ (1877–1878) Liên minh Nga - Montenegro - Bulgaria - România - Serbia chiến thắng
13 Chiến tranh Nga-Thổ Nhĩ Kỳ (1914–1918)
(Mặt trận Kavkaz trong Chiến tranh thế giới thứ nhất)
Cả hai đế quốc đều diệt vong