Chiến tranh Nga-Thụy Điển

trang định hướng Wikimedia

Chiến tranh Nga-Thụy Điển có thể dùng để chỉ một trong số nhiều cuộc chiến tranh diễn ra giữa NgaThụy Điển trong suốt gần 500 năm, bao gồm: