Chi phí tiêu chuẩn là các chi phí đã được định mức hóa hoặc ở dạng dự kiến khi thực hiện một dịch vụ hay sản xuất một hàng hóa nào đó. Từ một khía cạnh khác, có thể thấy chi phí tiêu chuẩn là thước đo hay chuẩn mực để đo lường hiệu quả hoạt động, sản xuất của doanh nghiệp[1]

Giá tiêu chuẩnSửa đổi

Lượng tiêu chuẩnSửa đổi

Tác dụng của việc xác định chi phí tiêu chuẩnSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Managerial Accouting, Garison, Noreen, Brewer, McGraw Hill, 12th