Chi tiêu chính phủ

tất cả các khoản thanh toán tiêu dùng và đầu tư của chính phủ

Đầu tư công là các khoản chi tiêu, đầu tư hoặc thanh toán định kỳ của chính phủ để cung ứng hàng hóa công cộng, chẳng hạn như khi chính phủ bỏ tiền vào phát triển đường sá, trường học, quân sự, v.v...[1][2]

Đầu tư công là một thành phần quan trọng của tổng cầu. Kinh tế học Keynes cho rằng đầu tư công cộng có tác dụng thúc đẩy tổng cầu thông qua số nhân tài chính. Dựa vào đó, họ đề cao vai trò của chính sách tài chính.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ “Frequently Asked Questions: BEA seems to have several different measures of government spending. What are they for and what do they measure?”. Bureau of Economic Analysis. ngày 28 tháng 5 năm 2010. Truy cập ngày 12 tháng 7 năm 2014.
  2. ^ Robert Barro and Vittorio Grilli (1994), European Macroeconomics, Ch. 15–16. Macmillan, ISBN 0-333-57764-7.