Chim (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Chim trong tiếng Việt có thể chỉ: