Nhạn

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Chim hồng)

Nhạn có thể đề cập đến một trong các khái niệm sau:

  • Trong văn học và trong văn hóa truyền thống của Việt Nam, từ này chỉ một số loài chim thuộc chi Ngỗng (Anser)
  • Cách gọi mới xuất hiện gần đây cho các loài chim thuộc họ Én (Hirundinidae)
  • Tên người, địa danh: Phùng Nhạn, núi Nhạn, Nhạn môn quan...