Chimera

trang định hướng Wikimedia

Chimera là từ chỉ hiện tượng một sinh vật là tập hợp nhiều phần của các cá thể khác nhau, bao gồm: