Triều đại chinh phục của lịch sử Trung Quốc


History of China.png
Lịch sử Trung Quốc
Cổ đại
Thời tiền sử
Tam Hoàng Ngũ Đế
Nhà Hạ tk 21 TCN-tk 17 TCN
Nhà Thương tk 17 TCN-tk 11 TCN
Nhà Chu
tk 11 TCN
|
256 TCN
Tây Chu tk 11 TCN-771 TCN
Đông Chu 771 TCN-256 TCN
     Xuân Thu 770 TCN-476 TCN
     Chiến Quốc 475 TCN-221 TCN
Đế quốc
Nhà Tần 221 TCN-207 TCN
Tây Sở 206 TCN-202 TCN
Nhà Hán
202 TCN
|
220
Tây Hán 202 TCN-9
Nhà Tân 9-23
Huyền Hán 23-25
Đông Hán 25-220
Tam Quốc
220-280
Tào Ngụy
220-266
Thục Hán
221-263
Tôn Ngô
229-280
Nhà Tấn
266-420
Tây Tấn 266-316
Đông Tấn
266-420
Ngũ Hồ Thập lục quốc
266-316
Lưu Tống
420-479
Bắc Ngụy 386–534
Nam Tề
479-502
Lương
502–557
Tây Ngụy
502–557
Đông Ngụy
534-550
Trần
557-589
Bắc Chu
557-581
Bắc Tề
550-577
Nhà Tùy 581–619
Nhà Đường 618-907
     Võ Chu 690-705
Ngũ Đại Thập Quốc
907-979
Liêu
916-1125
Tây Liêu
1124-1218
Định Nan
tiết độ sứ

881-982
Tây Hạ
1038-1227
Nhà Tống
960
|
1279
Bắc Tống
960-1127
Nam Tống
1127-1279
Kim
1115-1234
Đế quốc Mông Cổ 1206-1271
Nhà Nguyên 1271-1368
Bắc Nguyên 1368-1388
Nhà Minh 1368-1644
Nam Minh 1644-1662
Hậu Kim 1616-1636
Flag of China (1889–1912).svg Nhà Thanh 1636-1912
Hiện đại
Flag of China (1912–1928).svg Trung Hoa Dân Quốc 1912-1949
     tại Flag of the Republic of China.svg Đài Loan 1949-nay
Flag of the People's Republic of China.svg Cộng hòa Nhân Dân Trung Hoa 1949-nay

Triều đại chinh phục trong lịch sử của triều đình Trung Quốc đề cập đến một số triều đại thành lập bởi các dân tộc phi Hán mà cai trị một phần hoặc toàn bộ Trung Quốc bản thổ, đáng chú ý nhất Mông Cổ -thành lập triều đại Nguyên và Mãn Châu-thành lập triều đại nhà Thanh.

Lịch sử Trung Quốc thông thường chủ yếu sử dụng những ngày duy nhất gọn gàng cho sự khởi đầu và kết thúc của các triều đại, nhưng nên nhớ rằng hầu hết các triều đại chinh phạt đã đến và rơi vào các cuộc chiến kéo dài và bạo lực. Ví dụ, triều đại nhà Minh của người Trung Quốc thường thay thế cuộc chinh phục triều đại Nguyên năm 1368, nhưng đã có một cuộc nổi dậy dài so với đồng Nguyên, và trong lĩnh vực gốm sứ Trung Quốc Cảnh Đức Trấn sứ thường, nhưng không phải lúc nào, mô tả là "Ming" từ năm 1352, khi người Mông Cổ mất Cảnh Đức Trấn ở phía nam.

Thời cổ đạiSửa đổi

  • Nhà Tần, 221-206 TCN . Bắt nguồn từ nước Tần thời Xuân Thu - Chiến Quốc, nước này có vị trí địa lí xa Trung Nguyên nên bị coi là người Man Di. Đây là triều đại phong kiến đầu tiên và thống nhất toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc

Các bộ phận của miền Bắc Trung QuốcSửa đổi

Thời đại Ngũ Hồ thập lục quốcNam-Bắc triềuSửa đổi

Thời đại Hậu-ĐườngSửa đổi

  • Liêu (907-1125) được thành lập bởi người Khiết Đan
  • Hậu Đường (923-936) được thành lập bởi người Sa Đà
  • Hậu Tấn (936-947) được thành lập bởi Sa Đà. Sau này, người sáng lập nhà Kim, Thạch Kính Đường, đã tuyên bố tổ tiên người Hán yêu nước.
  • Hậu Hán (947-951) được thành lập bởi Sa Đà. Có nhiều mâu thuẫn về nguồn gốc của nhà Hậu Hán và Bắc Hán sau này, một số người cho rằng tổ tiên của họ là người Sa Đà trong khi một số khác lại cho rằng họ có gốc nhà Hán cũ.
  • Bắc Hán (951-979) được thành lập bởi người Sa Đà. Bắc Hán được thành lập bởi cùng một gia đình với triều đại Hậu Hán trước kia.
  • Nhà Kim (1115-1234) được thành lập bởi người Nữ Chân
  • Tây Hạ (1038-1227) được thành lập bởi người Đảng Hạng

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi