Chuồng cọp (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Chuồng cọp)

Trong tiếng Việt, khái niệm chuồng cọp có thể là