Chuồng cọp (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Trong tiếng Việt, khái niệm chuồng cọp có thể là