Chuột thí nghiệm

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Chuột bạch)

Chuột thí nghiệm hay chuột bạch, mặc dù không phải tất cả chuột thí nghiệm đều có màu trắng, có thể đề cập đến:

Xem thêmSửa đổi