Chuột chũi (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Chuột chũi)

Chuột chũi có thể là: