Chuột chũi (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Chuột chũi có thể là: