Chuột nhảy

trang định hướng Wikimedia

Chuột nhảy là cách gọi thông dụng, có thể chưa chính xác theo khoa học của các loài chuột thuộc động vật gặm nhấm có khả năng nhảy xa bao gồm: