Chu Cao Toại (朱高燧; 19 tháng 1, 1383 - 5 tháng 10, 1431), là hoàng tử thứ ba của Minh Thành Tổ và Nhân Hiếu Văn hoàng hậu Từ thị.

Triệu Giản vương
趙簡王
Chu Cao Toại
朱高燧
Triệu vương (趙王)
Thông tin chung
Hậu duệxem văn bản
Tên đầy đủ
Chu Cao Toại(朱高燧)
Thụy hiệu
Giản vương
 (簡王)
Hoàng thấtNhà Minh
Thân phụMinh Thành Tổ
Thân mẫuNhân Hiếu Văn hoàng hậu
Sinh19 tháng 1, 1383
Mất5 tháng 10, 1431

Cuộc đờiSửa đổi

Chu Cao Toại là em ruột của Minh Nhân Tông Chu Cao Sí và phế Hán vương Chu Cao Hú. Ông đã cùng với anh trai Chu Cao Hú tham gia vào chiến dịch Tĩnh Nan. Kết quả là cha của họ, Yên vương Chu Đệ đăng quang ngai vàng, lấy hiệu Minh Thành Tổ. Năm 1404, ông được phong làm Triệu vương (趙王). Một năm sau, Cao Toại được giao quyền chỉ huy quân đội tại Bắc Kinh.

Năm 1426, Hán vương Cao Hú nổi loạn chống lại Minh Tuyên Tông, con của Nhân Tông Hồng Hi đế, sử sách gọi là Cao Hú chi loạn. Triệu vương Cao Toại cũng tham gia vào cuộc nổi loạn này. Tân đế Tuyên Tông đích thân dẫn 20.000 quân quyết bắt cho bằng được. Hán vương bại thế mà đầu hàng. Cao Hú cùng Cao Toại đều bị giải về kinh chịu tội. Tuyên Tông cho xử tử Cao Hú cùng tất cả những người con của ông, riêng Triệu vương Cao Toại được tha bổng.

Năm Tuyên Đức thứ 6 (1431), Cao Toại qua đời, ban thuỵ là Triệu Giản vương (趙簡王). Nhị tử của ông, Chu Chiêm Sác (朱瞻塙) kế vị Triệu vương của Cao Toại.

Gia thấtSửa đổi

Thê thiếpSửa đổi

 • Từ thị (徐氏), con gái của Từ Chương (徐章), cháu ngoại của Ninh Viễn hầu Hà Phúc (何福), cháu nội của danh tướng Từ Đạt. Năm Hồng Vũ thứ 35 (1402) thành thân với Chu Cao Toại. Năm Vĩnh Lạc thứ 2 (1404), được phong Triệu vương phi (赵王妃). 6 năm sau đó Hà Phúc tự sát. Năm 1411, vì không sinh được người con nào nên bị phế. Là cháu gái ruột của Nhân Hiếu Văn hoàng hậu. Gọi Nhân Hiếu Văn hoàng hậu là cô cô út.
 • Mộc thị (沐氏), con gái của Định Viễn Quận vương Mộc Thạnh (沐晟), sau khi Từ thị bị phế thì được lập làm vương phi.
 • Ông thị (翁氏), con gái Ông Lục (翁陆).

Hậu duệSửa đổi

 • Chu Chiêm Bạt (朱瞻坺; 1411 - 15 tháng 2, 1427), mẹ là Mộc thị, chết trẻ, thuỵ là Điệu Hy thế tử (悼僖世子)
 • Chu Chiêm Sác (朱瞻塙; 1413 - 1455), mẹ là Mộc thị, thừa tước của Cao Toại, thuỵ là Triệu Huệ vương (趙惠王)
  • Triệu Điệu vương Chu Kỳ Tư (赵悼王朱祁镃)
  • Lâm Chương Cung An vương Chu Kỳ Vân (临漳恭安王朱祁鋆)
  • Âm Trang Hi vương Chu Kỳ Thang (阴庄僖王朱祁汤)
 • Tam tử, chết yểu
 • Trưởng nữ Chu thị
 • Thứ nữ Chu thị
 • Tam nữ Yển Thành Quận chúa (郾城郡主), gả cho Bạc Hải (薄海), Bạc Hải xuất thân dân thường

Tham khảoSửa đổi