Chu Sơn Hà (sinh 25/8/1956 tại xã Thái Hòa huyện Ba Vì thành phố Hà Nội) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khoá XII, và Quốc hội Việt Nam khoá XIII. Khi trúng cử khoá XII thì ông là Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội khóa XII. Anh trúng cử với tỷ lệ phiếu là 69,79 phần trăm. Anh ở đoàn đại biểu Quốc hội từ Hà Nội.[1][2]

Tiểu sửSửa đổi

Ngày sinh: 25/8/1956

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội

Ngày vào đảng: 20/2/1979

Nơi ứng cử: TP Hà Nội

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng nhân dân: Đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 1994-1999; 1999-2004; Thành phố khóa XIII, XIV

Tham khảoSửa đổi