Loạt bài Sóng kinh tế

(Xem Chu kỳ kinh tế)

Tên chu kỳ/sóng Thời gian
Hàng tồn kho Kitchin 3–5
Đầu tư cố định Juglar 7–11
Đầu tư cơ sở hạ tầng Kuznets 15–25
Sóng Kondratiev 45–60

Chu kỳ Juglar là chu kỳ đầu tư cố định khoảng 7 tới 11 năm được Clément Juglar nhận dạng năm 1862[1]. Trong chu kỳ Juglar người ta có thể quan sát các dao động của các khoản đầu tư vào vốn cố định và không chỉ các thay đổi trong mức sử dụng vốn cố định (và các thay đổi tương ứng trong hàng tồn kho), như được quan sát có liên quan đến chu kỳ Kitchin. Nghiên cứu năm 2010 sử dụng phân tích phổ xác nhận sự hiện diện của các chu kỳ Juglar trong động lực học GDP thế giới[2].

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa
  1. ^ Des Crises commerciales et leur retour periodique en France, en Angleterre, et aux Etats-Unis. Paris: Guillaumin, 1862. (tiếng Pháp)
  2. ^ Xem ví dụ Korotayev, Andrey V.; Tsirel, Sergey V. (2010). “A Spectral Analysis of World GDP Dynamics: Kondratieff Waves, Kuznets Swings, Juglar and Kitchin Cycles in Global Economic Development, and the 2008–2009 Economic Crisis”. Structure and Dynamics. 4 (1): 3–57.

Đọc thêm

sửa

Liên kết ngoài

sửa