Chu trình Otto

(Đổi hướng từ Chu kỳ Otto)

 Chu trình Otto là một chu trình nhiệt động lực học mô tả hoạt động của động cơ đốt trong điển hình. Đây là chu trình nhiệt động lực học thường gặp nhất ở động cơ ô tô.[1]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Wu, Chih. Thermodynamic Cycles: Computer-aided Design and Optimization. New York: M. Dekker, 2004. page 99