Chubu-Nippon Broadcasting Co., Ltd. (中部日本放送株式会社 Chūbu Nippon Hōsō Kabushiki-gaisha?, CBC) (NSE: 9402) là một dịch vụ phát thanh và truyền hình khu vực phục vụ Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản. Dịch vụ vô tuyến của nó được liên kết với Mạng vô tuyến Nhật Bản (JRN) và dịch vụ truyền hình của nó liên kết với Mạng Tin tức Nhật Bản (JNN) và Mạng TBS.

Tham khảo sửa