Chuyên hiệu

trang định hướng Wikimedia

Chuyên hiệu hay bằng chuyên môn (merit badge) là một phù hiệu hay giải thưởng được trao tặng để công nhận một thành tựu công trạng hoặc sự hoàn tất toàn bộ những điều kiện đòi hỏi cho một giải thưởng nào đó. Thường thường được dùng để ám chỉ đến các giải thưởng dành cho nam hoặc nữ Hướng đạo sinh sau khi họ hoàn thành những điều kiện cần thiết để nhận được một phù hiệu đặc biệt mang trên đồng phục Hướng đạo. Việc hoàn thành các chuyên hiệu là cần thiết để thăng bậc chuyên môn trong Hướng đạo.

Băng quàng vai có gắn các chuyên hiệu

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi