Chuyến tàu mang tên dục vọng

trang định hướng Wikimedia

Chuyến tàu mang tên dục vọng (A Streetcar Named Desire) có thể là: