Chuyển động đều

Chuyển động đều là chuyển động có vận tốc không thay đổi theo thời gian.VD: một chiếc xe lửa đi từ trạm này sang trạm khác

Chuyển động không đều là chuyển động có vận tốc thay đổi theo thời gian . VD: một chiếc xe ô tô đi từ đoạn đường này sang đoạn đường khác (vì trên đường đi có thể bị kẹt xe, gặp đèn đỏ,...)


Chuyển động thẳng đều với vận tốc không đổi theo thời gianSửa đổi

Nếu có một chuyển động thẳng đều với vận tốc không đổi theo thời gian. Thì ở mọi thời điểm thời gian tốc độ di chuyển của chuyển động không thay đổi. Vì vậy thể loại chuyển động này có thể biểu diễn bằng một hàm số toán sau

 

Chuyển động thẳng với vận tốc biến đổi đều theo thời gianSửa đổi

Nếu có một chuyển động có tốc độ di chuyển sẻ thay đổi theo thời gian như sau ở thời gian t1 vận tốc di chuyển là t1 ở thời gian t vận tốc di chuyển là v. Vậy thay đổi vận tốc theo thay đổi thời gian cho biết Gia tốc di chuyển của chuyển động

Gia Tốc của Chuyển động

 

Vận tốc của Chuyển động

 

Đường dài của Chuyển động được tính bằng diện tích dưới hình của biểu đồ v-t

 
 
 

Vận tốc bình phương

 

Tham khảoSửa đổi