Chuyển động không đều

Chuyển động không đều là một loại chuyển động có gia tốc biến đổi không đều. Thí dụ như chuyển động cong, chuyển động hình cong parabol của vật rơi tự do, chuyển động quay.


Chuyển động thẳng gia tốc biến đổi không đềuSửa đổi

Chuyển động thẳng biến đổi không đều là chuyển động của một vật có quỹ đạo là đoạn thẳng và có Vận tốc tức thời

 

Gia tốc và đường dài chuyển động

 
 

 

 
 


Chuyển động v a s
Chuyển động cong      
Chuyển động thẳng ngang      
Chuyển động thẳng dọc      
Chuyển động thẳng nghiêng      
Chuyển động thẳng nghiêng      


Chuyển động trònSửa đổi

 
 

Tham khảoSửa đổi