Mở trình đơn chính

Chuyển động sóng, hay ngắn gọn là sóng, là sự lan truyền của dao động. Trong vật lý, sóng có thể mang theo năng lượng, lan truyền trong nhiều môi trường khác nhau, có thể bị đổi hướng (bởi khúc xạ, phản xạ, tán xạ, nhiễu xạ...) và thay đổi năng lượng (bởi hấp thụ, bức xạ,...) hay thậm chí thay đổi cấu trúc (như thay đổi tần số, bởi môi trường phi tuyến tính,...).

Các sóng vật lý còn có thể tương tác với nhau qua giao thoa.

Mục lục

Các ví dụ

Mô tả sóng vật lý

Phương trình sóng

Mọi sóng đều thoả mãn một phương trình vi phân riêng phần gọi là phương trình sóng. Các phương trình sóng có thể có nhiều dạng, phụ thuộc vào môi trường truyền và kiểu lan truyền.

Dạng đơn giản nhất, dành cho sóng lan truyền theo phương x, theo thời gian t và dao động sóng thay đổi trên biến y:

 

Ở đây, vvận tốc lan truyền sóng. Hàm sóng tổng quát thoả mãn phương trình trên, giải bởi d'Alembert, là:

 

Một ví dụ khác về phương trình sóng là phương trình Schrödinger mô tả chuyển động của sóng hạt trong vật lý lượng tử. Nghiệm của phương trình này là hàm sóng mô tả xác suất tìm thấy hạt tại một điểm trong không-thời gian.

Bài chi tiết: Sóng điều hoà

Trong một môi trường đồng nhất và đẳng hướng, Joseph Fourier đã tìm thấy là mọi hàm sóng sẽ có dạng tổng quát sau:

 

có thể được miêu tả như là sự chồng nhau của nhiều sóng điều hoà

 

Ở đây A(x, t) là biên độ của sóng điều hòa, ω là tần số góc, ksố sóng và φ là pha ban đầu. Nếu biên độ của sóng không phụ thuộc thời gian:

 

thì sóng gọi là sóng dừng.

Tần số góc liên hệ với tần số qua:

 

Còn số sóng liên hệ với vận tốc lan truyền v của sóng qua:

 

Ở đây λ là bước sóngf là tần số. Tần số f liên hệ với chu kỳ T qua:

 

Mọi sóng điều hoà đều có thể đặc trưng bởi biên độ, tần số, vận tốc và pha. Ngoài ra, sóng có thể được mô tả theo phương dao động.

Thể loại sóng

Sóng ngang

Bài chi tiết: Sóng ngang

Sóng ngang là sóng vật lý với các dao động vuông góc với phương lan truyền. Ví dụ: sóng lan truyền trên dây đàn khi gẩy đàn, sóng điện.

Sóng dọc

Bài chi tiết: Sóng dọc

Sóng dọc là sóng vật lý với các dao động nằm trùng với phương lan truyền, hoặc liên quan đến các biến đổi của các đại lượng vô hướng. Ví dụ: sóng âm thanh, sóng ánh sáng,[cần dẫn nguồn]

Tính chất

Mọi sóng đều có thể biểu diễn bằng một sóng có một bước sóng λ di chuyển với một vận tốc v và có biên độ sóng thay đổi theo hàm số sin

 
Bước Sóng Vận Tốc Di Chuyển Vận Tốc Góc Chu Kỳ Sóng Hàm Số Sóng Biên Độ Sóng
          ở các góc  
  ở các góc  

Phản ứng sóng

Khi sóng di chuyển đụng vật cản sẽ tạo ra các phản ứng sóng sau

Phản ứng Sóng Định nghĩa Minh họa
Phản xạ Sóng bị vật cản trên đường di chuyển phản hồi trở về  
Khúc xạ Sóng bị lệch khi di chuyển qua vật cản  
Chiết xạ Sóng bị tách ra Nhiều Sóng Tần Số khi di chuyển qua vật trong suốt  
Khuếch xạ Sóng di chuyển qua khe hẹp tạo Sóng Khuếch đại  
Nhiễu xạ Sóng cùng chiều hay khác chiều di chuyển hướng vào nhau giao thoa với nhau cho ra nhiễu sóng cộng hay nhiễu sóng trừ  

Phân cực

Bài chi tiết: Phân cực

Các sóng ngang đều là có phân cực theo phương nào đó trong mặt phẳng vuông góc với phương lan truyền. Phân cực có thể có nhiều dạng.

  • Chỉ nằm theo một phương cố định vuông góc với phương lan truyền.
  • Phân cực xoay, từ xoay tròn đến không quy tắc.

Có những sóng có dao động tròn, kết hợp cả sóng ngang và sóng dọc. Ví dụ: sóng nước với các phân tử nước trên bề mặt dao động xoay tròn theo hình elíp.

Phân cực của sóng điện từ ở dải bước sóng mà tính hạt photon thể hiện rõ hơn thì bị phân cực photon ngẫu nhiên che mất, và chỉ hiện ra khi lọc bằng kính phân cực.

Lưỡng tính Sóng Hạt của Phổ Tần Phóng Xạ

Theo nghiên cứu vật lý phóng xạ cho thấy Phóng Xạ Điện Từ có Phổ tần phóng xạ lưởng tính

Hạt  ,  ,  
Sóng  ,  ,  

Xem thêm

Tham khảo

Liên kết ngoài

Các chủ đề chính trong chuyển động sóng
Âm học | Các tính chất sóng | Dao động | Lý thuyết truyền sóng | Phản xạ và truyền qua | Sóng đàn hồi | Sóng động đất | Sóng nước | Sóng phi tuyến | Sóng plasma | Sóng sốc