Chuyển giới

trang định hướng Wikimedia

Chuyển giới có thể đề cập đến:

  • Người chuyển giới (tiếng Anh: transgender), là người mà bản dạng giới hoặc thể hiện giới không tương ứng với chỉ định giới lúc sinh của họ, bất kể họ có thực hiện chuyển đổi giới tính hay chưa.
    • Người chuyển giới tính (tiếng Anh: transsexual), nhóm nhỏ của người chuyển giới, là người mong muốn thay đổi cơ thể hoặc đã qua phẫu thuật.
  • Gọi tắt của phẫu thuật chuyển giới hay "phẫu thuật xác định lại giới tính" (tiếng Anh: gender-affirming surgery), biện pháp y khoa nhằm mục đích thay đổi ngoại hình và các đặc điểm giới tính.
  • Đôi khi nhập nhằng với khái niệm chuyển đổi giới tính, thuật ngữ “giới” và “giới tính” có thể mang những ý nghĩa không trùng nhau.

Xem thêm sửa