Clematoclethralà một chi trong họ Actinidiaceae. Chi này gồm khoảng 20 loài và là chi đặc hữu của các khu vực cận nhiệt đới và ôn hòa của miền trung và tây Trung Quốc.[1] Tính đơn ngành của nhóm này được chứng minh bởi các bằng chứng về gen dựa trên sinh tế bào của các thành viên trong chi này.[1] Ngoài ra nó còn được chứng minh bằng các tính chất vi hình thái của lông tơ trên lá và phân tích phân tử, mặc dù quan hệ tiến hóa chính xác của chi này với 2 chi còn lại trong họ ActinidiaceaeActinidiaSaurauia là chưa được hiểu rõ.[2]

Clematoclethra
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Plantae
(không phân hạng)Angiosperms
(không phân hạng)Eudicots
(không phân hạng)Asterids
Bộ (ordo)Ericales
Họ (familia)Actinidiaceae
Chi (genus)Clematoclethra

Các loài sửa

Một số loài trong chi này gồm:.[3]

Tham khảo sửa

  1. ^ a b He et al. "The cytology of Actinidia, Saurauia, and Clematoclethra(Actinidiaceae)" Botanical Journal of the Linnean Society 2005, Vol. 147, p. 369-374
  2. ^ He et al. "Phylogenetic relationships of Actiinidia and related genera based on micromorphological characters of foliar trichomes" Genetic Resources and Crop Evolution Vol. 47: p.627-639, 2000.
  3. ^ Clematoclethra en PlantList