Coburg (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Coburg có thể là một trong các địa danh sau đây:

Tại Đức
Tại Canada
Tại Hoa Kỳ
Tại Úc