Columbia

trang định hướng Wikimedia

Columbia là tên thi ca và tên phổ thông đầu tiên của Hoa Kỳ, nhiều vùng đất đã được đặt tên theo cái tên này.

Địa điểm sửa

Bắc Mỹ sửa

Thành phố Hoa Kỳ sửa

Các địa danh khác ở Hoa Kỳ sửa

Địa danh ngoài Bắc Mỹ sửa

Các công ty nổi tiếng sửa

Trường học sửa

Công nghệ sửa