Mở trình đơn chính

Columbus là phiên bản Anh hóa của tên họ Colombo của người Ý.

Columbus có thể chỉ đến:

NgườiSửa đổi

Địa điểmSửa đổi

Các khái niệm khácSửa đổi