Conquistador là một danh hiệu tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là người chinh phục, cũng được dịch là Chinh phục Tướng công hay Chinh tướng. Danh hiệu này được dùng cho một số nhân vật lãnh đạo thám hiểm, khai phá và xâm chiếm châu Mỹ sau khi Cristoforo Colombo khám phá ra Tân Thế giới vào năm 1492.

Francisco Pizarro

Những tên tuổi lớn gắn bó với danh hiệu "Chinh phục Tướng công" là Hernán Cortés, Pedro de Alvarado, và Francisco Pizarro.

Tham khảoSửa đổi

  • John Charles Chasteen. Born In Blood And Fire: A Concise History of Latin America. New York, W. W. Norton & Co., 2001. ISBN 9780393976137
  • Hammond Innes. The Conquistadors. London, Penguin, 2002. ISBN 9780141391229
  • F. A. Kirkpatrick. The Spanish Conquistadores. London, A. & C. Black, 1934.
  • Michael Wood. Conquistadors. London, BBC Books, 2000. ISBN 9780563487067