Martinus Beijerinck 

Contagium vivum fluidum (tiếng Latinh: "contagious living fluid") là một cụm từ đầu tiên được sử dụng để mô tả một virus và nhấn mạnh khả năng trượt qua các bộ lọc lưới tốt nhất có sẵn và cho phép nó gần như là chất lỏng. Martinus Beijerinck (1851-1931), một nhà vi sinh học và nhà thực vật học người Hà Lan, đã sử dụng thuật ngữ này khi nghiên cứu virus khảm thuốc lá, trở nên tin rằng virus có tính chất lỏng.[1]

Năm 1892, Dmitri Ivanovsky đã phát hiện ra rằng nguyên nhân của bệnh "khảm lá thuốc lá" có thể đi qua bộ lọc sứ của Chamberland. Ông lưu ý những phát hiện này, nhưng cảm thấy rằng họ chỉ có thể có kết quả từ một bộ lọc nứt. Năm 1898, Beijerinck đã để ý rằng mầm bệnh đủ nhỏ để xuyên qua bộ lọc thường dùng để bẫy vi khuẩn[2].

Ivanovsky bối rối vì Beijerinck đã không trích dẫn ông, đã tái tạo bộ máy thí nghiệm của Beijerinck và đã chứng minh rằng các hạt mực nhỏ đủ để đi qua bộ lọc này, do đó để lại các hạt hoặc chất lỏng của mầm bệnh chưa được giải quyết.[3] Sáng chế của kính hiển vi điện tử vào năm 1931 đã dẫn đến các hình ảnh virus đầu tiên vào năm 1935 bởi nhà hóa sinh học người Mỹ và nhà virus học Wendell Meredith Stanley. Nửa cuối của những năm 1900 đã dẫn đến việc phát hiện hơn 2.000 loài virus gây bệnh cho động vật, thực vật và vi khuẩn.

Liên kết ngoàiSửa đổi

Tham khảoSửa đổi