Cornu

trang định hướng Wikimedia

Cornu có thể là:

Người:

Địa danh:

Trong động vật học:

Trong giải phẫu học:

  • Cornu ammonis, một bộ phận của hồi hải mã của não