Cotopaxi (tỉnh Ecuador)

Cotopaxi là một tỉnh của Ecuador. Tỉnh lỵ là Latacunga. Tỉnh này có núi lửa Cotopaxi, một núi lửa hoạt động gián đoạn với độ cao 19.388 foot. Tỉnh được chia rat thành 7 tổng.[1]

Bản đồ tỉnh Cotopaxi ở Ecuador.

Tổng (thủ phủ)

  1. La Maná (La Maná)
  2. Latacunga (Latacunga)
  3. Pangua (El Corazón)
  4. Pujilí (Pujilí)
  5. Salcedo Canton (San Miguel)
  6. Saquisilí (Saquisilí)
  7. Sigchos (Sigchos)

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Danny Palmerlee, Michael Grosberg, Carolyn McCarthy (2006), Ecuador and the Galapagos Islands, Lonely Planet, ISBN 1-74104-295-XQuản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết)