Cottbus là một thành phố nằm về phía đông của nước Đức, thuộc tiểu bang Brandenburg. Thành phố Cottbus là thành phố lớn thứ hai của Brandenburg sau thủ phủ tiểu bang là Potsdam.

Huy hiệu Vị trí
Huy hiệu thành phố Cottbus
Vị trí Cottbus trong nước Đức
Số liệu cơ bản
Tiểu bang: Brandenburg
Diện tích: 164,28 km²
Dân số: 103.038 (30 tháng 9 năm 2006)
Mật độ dân số: 627 người / km²
Vị trí địa lý: 51° 45' bắc, 14° 20' đông
Mã số bưu điện: 03042-03055
Mã số điện thoại: 0355
Tiền tố bản số ô tô: CB
Địa chỉ ủy ban hành chánh: Neumarkt 5
03046 Cottbus
Trang web chính thức: www.cottbus.de
Thị trưởng: Frank Szymanski (SPD)
Khu phố "Chợ cũ" của Cottbus

Từ năm 1976 Cottbus là một thành phố lớn với hơn 100.000 dân cư. Thành phố là một trung tâm dịch vụ, khoa học và hành chính.

Tham khảo sửa