Mạch đếm

(đổi hướng từ Counter)

Mạch đếm hay Counter là một mạch tích hợp thực hiện đếm và chứa số lần xảy ra sự kiện hoặc quá trình nào đó, thông thường thì có gắn với xung nhịp clock.[1]

Nguyên lý hoạt độngSửa đổi

 
Mạch đếm thập phân lập bằng JK Flip-flops (74LS112D)

Synchronous CounterSửa đổi

Synchronous Counter [2]

Asynchronous CounterSửa đổi

Asynchronous Counter [3]

Các đặc trưng hoạt độngSửa đổi

Ứng dụngSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Singh A. K., 2006. Digital Principles Foundation of Circuit Design and Application. New Age Publishers. ISBN 81-224-1759-0.
  2. ^ Synchronous Counter. Electronics Tutorials, 2010. Truy cập 01 Apr 2015.
  3. ^ Asynchronous Counter. Electronics Tutorials, 2010. Truy cập 01 Apr 2015.

Xem thêmSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi