Cr

trang định hướng Wikimedia

Cr có thể là:

  • Đuôi tên miền Internet cấp cao nhất .cr dành cho quốc gia (ccTLD) của Costa Rica.
  • Nguyên tố hóa học Crom