CrAssphage là một loài virus trong ruột người. Người ta đã phát hiện loài virus này trong lúc kiểm tra vật liệu di truyền trong mẫu ruột thuộc 3 kho dữ liệu lớn, một nhóm các chuyên gia quốc tế do Đại học bang San Diego dẫn đầu đã bất ngờ phát hiện được đoạn ADN có độ dài khoảng 100.000 ký tự. CrAssphage có thể ảnh hưởng đến hành vi của một số vi khuẩn thường thấy trong ruột người, chẳng hạn như họ Bacteroides[1].

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Bas E. Dutilh, Noriko Cassman, Katelyn McNair, Savannah E. Sanchez, Genivaldo G. Z. Silva, Lance Boling, Jeremy J. Barr, Daan R. Speth, Victor Seguritan, Ramy K. Aziz, Ben Felts, Elizabeth A. Dinsdale, John L. Mokili, Robert A. Edwards (2014). “A highly abundant bacteriophage discovered in the unknown sequences of human faecal metagenomes” (HTML). Nature Communications. 5. doi:10.1038/ncomms5498. Truy cập ngày 26 tháng 7 năm 2014.Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết)