Cracker

trang định hướng Wikimedia

Cracker, crackers hoặc The Crackers có thể là:

Món ăn Sửa đổi

Người Sửa đổi

 • Cracker (khinh miệt), một từ lóng, đôi khi lạm dụng cho bất kỳ người gốc châu Âu trắng
  • Florida cracker, một người gốc Florida xuất thân từ những người định cư tiên phong đầu tiên
  • Georgia cracker, một người gốc Georgia xuất thân từ những người định cư tiên phong đầu tiên
 • Safe cracker, một người phá vỡ két sắt

Đối tượng Sửa đổi

 • Cat cracker, thiết bị phá vỡ các phân tử hữu cơ phức tạp
 • Giáng sinh cracker, một đồ chơi hoặc trang trí Giáng sinh truyền thống của Anh
 • Cracker, chiều dài của dây bện hoặc chuỗi ở cuối roi tạo ra âm thanh vỡ
 • Pháo (Firecracker), một thiết bị nổ nhỏ được thiết kế chủ yếu để tạo ra tiếng ồn lớn

Máy tính Sửa đổi

 • Cracker, hoặc hacker bảo mật, một người khai thác độc hại các điểm yếu trong máy tính hoặc mạng
 • Cracker, một người bẻ khóa mật khẩu để khôi phục mật khẩu
 • Cracker, một người sử dụng bẻ khóa phần mềm để sửa đổi chương trình

Nghệ thuật, giải trí và truyền thông Sửa đổi

Âm nhạc Sửa đổi

Thực thể hư cấu Sửa đổi

Phim Sửa đổi

Truyền hình Sửa đổi