Crurotarsi là một nhóm bò sát thuộc Archosauriformes bao gồm các Archosauria (đại diện ngày nay là chim và cá sấu) và các loài Phytosauria bề ngoài giống cá sấu đã tuyệt chủng. Tên Crurotarsi bắt nguồn từ từ crus tiếng Latinhtarsos tiếng Hy Lạp cổ đại; tên gọi này chỉ đến sự khớp nối đặc biệt giữa xương cẳng chân và khối xương bàn chân - cụ thể là giữa xương mácxương gót.[1][2][3][4]

Crurotarsans
Khoảng thời gian tồn tại:
Trias sớmnay, 250–0 triệu năm trước đây
Ảnh phục dựng Protome batalaria
Ảnh phục dựng Ornithosuchus woodwardi
Phân loại khoa học e
Giới: Animalia
Ngành: Chordata
Lớp: Reptilia
nhánh: Archosauriformes
nhánh: {{{1}}}
Sereno & Arcucci, 1990
Subgroups

Cây phát sinh sửa

Dưới đây là một cây phát sinh loài sửa đổi từ Nesbitt (2011) cho thấy những thay đổi mới: 

Archosauriformes 

Proterosuchidae 

Erythrosuchidae 

Vancleavea 

Proterochampsia 

Euparkeria 

 Crurotarsi 

Phytosauria 

 Archosauria 

Avemetatarsalia (bird-line archosaurs) 

 Pseudosuchia (crocodile-line archosaurs) 

Ornithosuchidae 

Suchia 

Archosauriformes 

Euparkeria 

Proterochampsidae 

 Archosauria 

to Avemetatarsalia 

Crurotarsi 

Phytosauria 

 Suchia 

Aetosauria 

Crocodylomorpha 

Ornithosuchidae 

 Rauisuchia 

Rauisuchidae 

Prestosuchidae 

 "Group X" 

Arizonasaurus 

Lotosaurus 

 "Group Y" or Shuvosaurinae 

Sillosuchus

Shuvosaurus 

Effigia 

Archosauriformes 

Erythrosuchus 

Euparkeria 

Proterochampsidae 

 Archosauria 

to Avemetatarsalia 

Crurotarsi 

Phytosauria 

 Suchia 

Aetosauria 

 Paracrocodylomorpha 

Gracilisuchus 

 Bathyotica 

Erpetosuchus 

Crocodylomorpha 

Revueltosaurus

Ornithosuchidae 

 Rauisuchia 
 †Rauisuchoidea 

Arganasuchus

Fasolasuchus

Stagonosuchus

Ticinosuchus 

 Prestosuchidae 

Saurosuchus 

Batrachotomus

Prestosuchus 

 Rauisuchidae 

Tikisuchus

Rauisuchus

Postosuchus 

Teratosaurus

 †Poposauroidea 

Yarasuchus

Qianosuchus

Arizonasaurus 

Bromsgroveia

Lotosaurus 

Poposaurus 

Sillosuchus

 Shuvosauridae 

Shuvosaurus 

Effigia 

Tham khảo sửa

  1. ^ Nesbitt, S.J. (2011). “The early evolution of archosaurs: relationships and the origin of major clades” (PDF). Bulletin of the American Museum of Natural History. 352: 1–292. doi:10.1206/352.1. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 1 tháng 7 năm 2019. Truy cập ngày 30 tháng 7 năm 2017.
  2. ^ Sereno, P.C.; Arcucci, A.B. (1990). “The monophyly of crurotarsal archosaurs and the origin of bird and crocodile ankle joints”. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie Abhandlungen. 180: 21–52.
  3. ^ Sereno, Paul (1991). “Basal archosaurs: phylogenetic relationships and functional implications”. Journal of Vertebrate Paleontology. 11 (Suppl. 4): 1–51. doi:10.1080/02724634.1991.10011426.
  4. ^ Gauthier, J. A.; Nesbitt, S. J.; Schachner, E. R.; Bever, G. S.; Joyce, W. G. (2011). “The bipedal stem-crocodilian Poposaurus gracilis: inferring function in fossils and innovation in archosaur locomotion”. Bulletin of the Peabody Museum of Natural History. 52: 107–126. doi:10.3374/014.052.0102.

Liên kết ngoài sửa