Cuộc thám hiểm Thornton là một chuyến thám hiểm của Đại công quốc Tuscany (thuộc Ý ngày nay) năm 1608 dưới quyền thuyền trưởng Robert Thornton, một người Anh, được đại công tước Ferdinando I của Tuscany gửi đi để khám phá miền bắc Brasilsông Amazon. Việc này chuẩn bị cho việc thành lập một khu định cư ở miền bắc duyên hải Nam Mỹ, nhằm lập thuộc địa ở đây, khai thác nguồn lợi gỗ Nam Mỹ sang Ý.

Vị trí của vùng đất thám hiểm ngày nay là French Guiana

Khu vực thám hiểm để có thể lập thuộc địa Tuscany nằm ở Guiana thuộc Pháp ngày nay, gần Cayenne,[1] bị Pháp chiếm đóng vào năm 1630.[2]

Trong những năm đầu tiên của thế kỷ 17, Ferdinando I của Đại công quốc Tuscany đánh giá khả năng của một thuộc địa ở Brasil và đã cho đội trưởng thám hiểm Thornton một thuyền caravelle và một thuyền tartane để thám hiểm năm 1608. Thornton đi thuyền trong một năm, đến Guyana và Brasil, khám phá Amazon và Sông Orinoco, nhưng vào tháng 2 năm đó đại công tước qua đời đã chấm dứt ý định lập thuộc địa.[3]

Đại công quốc Tuscany trong năm 1796

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Ridolfi, R. Pensieri medicei di colonizzare il Brasile trang 14
  2. ^ Ridolfi, R. Pensieri medicei di colonizzare il Brasile, in «Il Veltro», Roma, luglio-agosto 1962, trang 1-18
  3. ^ Sanfilippo, Matteo (ngày 23 tháng 6 năm 2008). “Gli italiani in Brasile - I° parte” [The Italians in Brazil - Part I] (bằng tiếng Italy). Archivio Storico dell'Emigrazione Italiana. ISSN 1973-347X. Bản gốc lưu trữ ngày 20 tháng 7 năm 2011. Truy cập ngày 20 tháng 8 năm 2018. Nei primi anni del Seicento Ferdinando I di Toscana...valuta la possibilità di una colonia brasiliana...Ferdinando fa armare una caravella e una tartana nel porto di Livorno e le affida al capitano Thornton...Thornton naviga per quasi un anno: approda in Guyana e in Brasile, esplora il Rio delle Amazzoni e l’Orinoco, rientra facendo tappa alla Caienna e a Trinidad. Il 12 luglio 1609 è di nuovo a Livorno, ma...il 7 febbraio di quell’anno il granduca è morto e a Firenze non si pensa più alla possibilità di fondare una colonia...oltreoceano.