Cuộc vây hãm Odawara (1561)

Cuộc vây hãm Odawara năm 1561, là trận đánh trong thời kỳ Sengoku ở Nhật Bản, là trận đánh đầu tiên trong các cuộc vây hãm sau này sẽ hạ thủ lâu đài chính của gia tộc Hōjō.

Cuộc vây hãm Odawara lần thứ nhất
Một phần của thời kỳ Sengoku

Một góc của lâu đài Odawara ngày nay
Thời gian1561
Địa điểm
Kết quả Uesugi rút lui, thị trấn của lâu đài bị đốt cháy
Tham chiến
quân của gia tộc Uesugi quân của gia tộc Hōjō
Chỉ huy và lãnh đạo
Uesugi Kenshin không rõ

Uesugi Kenshin đang ở cao điểm cho chiến dịch chống lại nhà Hōjō, ông đã chiếm được vài lâu đài của họ. Năm 1561 ông bao vây lâu đài Odawara của nhà Hōjō. Quân Uesugi đã đột phá được tuyến phòng thủ, đốt cháy được thành phố. Nhưng chính tòa lâu đài thì không chinh phục nổi; Kenshin rút lui sau hai tháng bao vây. Lý do là vì thiếu quân lương tiếp tế, và việc Takeda Shingen, kẻ thù truyền kiếp của Kenshin lại xuất hiện, đang đe dọa lãnh địa của ông.

Cuộc vây hãm đầu tiên lâu đài Odawara kết thúc.

Tham khảo sửa

  • Turnbull, Stephen (1998). 'The Samurai Sourcebook'. London: Cassell & Co.


Bản mẫu:Japan-battle-stub