Cung điện là tòa nhà lớn thường ở trong thành phố, được xây dựng lên cho các vị vua chúa, lãnh tụ để họ sống, làm việc, du lịch, tiếp tân, tiếp đãi sứ thần, làm các công việc trọng đại quốc gia, nước nhà (bàn kế đánh giặc...),...

Ở Việt Nam thì khái niệm cung điện được biết đến là Kinh thành (Kinh đô) (ví dụ: Kinh thành Huế,...)

Trung Quốc

Nhật Bản

Châu Âu

Ấn Độ

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi