Cung Hòa vương

(Đổi hướng từ Cung Hòa Vương)

Cung Hòa Vương (chữ Hán:恭和王) là thụy hiệu của một số vị phiên vương dưới chế độ quân chủ trong lịch sử Trung Quốc.

Danh sách sửa

Phiên vương nhà Tống sửa

  • Thân Cung Hòa Vương (hoặc Nghị Cung Hòa Vương) Triệu Quý Khiêm (trước kia từng làm Thiên Thủy Cung Hòa Hầu)

Phiên vương nhà Minh sửa

Xem thêm sửa