Cung Huệ vương

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Cung Huệ Vương)

Cung Huệ Vương (chữ Hán: 恭惠王) là thụy hiệu của một số vị phiên vương, quận vương hay thân vương trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa