Cung Thủ (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Cung Thủ là một từ Hán Việt, chỉ người người sử dụng cung tên thành thạo, hoặc được huấn luyện. Nó có thể còn là một trong các định nghĩa sau:

Xem thêmSửa đổi